Soul-retrieval therapie

Als je het gevoel hebt dat je vastloopt, je hebt last van spanningen, schuldgevoel, onzekerheid of een voortdurende innerlijke onrust, het gevoel is dit het nou wat het leven te bieden heeft, niet voluit durven te leven. Maar je hebt er de kracht niet voor en je hebt geen idee hoe je de verandering in werking moet zetten. Maar je voelt je eenzaam en onbegrepen. Je hebt conflicten met steeds dezelfde personen of steeds dezelfde terugkerende situaties, maar vooral conflict met jezelf. 

Je voelt je niet gelukkig en je voelt je leven als niet zinvol.

In therapie gaan is dan een manier om verandering aan te brengen in de vaak onbewuste overtuigingen of patronen die de doorgang naar een gelukkig(er) leven in de weg staan. Een therapievorm die zich specifiek richt op belichting en opheldering van zulke overtuigingen en het losmaken van oud zeer is soul retrieval therapie oftewel regressie- en reïncarnatietherapie.

 Ieder persoonlijke probleemsituatie kan met deze therapie aangepakt worden het is daarom geschikt voor iedereen die bereid is om in zichzelf te kijken, om de oorzaak van een ervaring te leren begrijpen, maar ook voor diegene die inzicht wil krijgen in zichzelf, zijn of vorige leven(s) of naar eigen gedrag en functioneren. Soul retrieval therapie richt zich ook op lichamelijke aandoeningen, met name chronische klachten. Vaak zijn die het gevolg van dieper liggende psychische oorzaken. Het is niet belangrijk of je gelooft in reïncarnatie. Wel is het van belang dat je open-minded bent. De indrukken die tijdens de therapie opkomen serieus neemt. En volledige focus toepast.

Soul retrieval therapie de roots liggen bij de sjamanen of traditionele medicijnmensen uit verschillende culturen (inca’s). Zij deden soul retrieval om het deel van hun ziel dat ze verloren waren of ontnomen was, terug te halen. Door je eigen zielenwonden te helen, kun je de ander helen. Mijn weg als gewonde healer ben ik gegaan, heb geleerd om het verdriet, de pijn, de boosheid, en de schuld en schaamte die in mij leefden te transformeren in bronnen van wijsheid en kracht en compassie.

Soul retrieval gaat uit van :

  1. de mens is meer dan alleen zijn lichaam. Er is ook een ziel, een hoger bewustzijn, dat door vele levensfasen heen gaat en ervaringen wil opdoen.
  2. de menselijke ziel een cyclus van meerdere levens heeft en doormaakt.

Soul retrieval gaat ervanuit dat alles wat er om je heen gebeurt een oorsprong van bestaan heeft zowel mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel. En dat dit voortkomt uit pijnlijke en verwarrende ervaringen (trauma’s) die onverwerkt zijn achtergebleven en steeds terugkeren. Dit kunnen recente (jeugd, babytijd, geboorte, conceptie-moment) ervaringen zijn maar ook oude vaak vergeten of verdrongen gebeurtenissen uit het verleden (vorige levens, fase tussen levens in).

Het verleden en toekomst kun je naar het NU halen om je zielsdelen weer terug te halen. Via de bovenwereld je zielsmissie te gaan herinneren en naar je onderbewustzijn gaan om verloren zielsdelen op te sporen en weer naar het heden, naar de lineaire tijdlijn. De benedenwereld (het oorspronkelijke paradijs) waar in het donker het meeste licht gehaald kan worden.

Dus zeker de moeite waard!!!!